CORONA: Werking afhaalbib vanaf 11/05/2020

Het is mogelijk om boeken te ontlenen in de bibliotheek via een afhaalsysteem. Op onze website vindt u een formulier waarin u aangeeft welke boeken u wenst. Het is ook mogelijk om deze bestelling telefonisch door te geven. Vervolgens neemt de bibliotheek contact met u op om een tijdstip af te spreken wanneer u de materialen kan komen ophalen. De afhaalmomenten zijn dezelfde als de openingstijden van de bib.

Hoe kies ik de boeken?

U zoekt in onze catalogus (skw.bibliotheek.be) de boeken die u wenst.

U kijkt bij voorkeur na of de boeken aanwezig zijn.

U kan ook een omschrijving geven (vb: ‘2 boeken over dessertjes maken’).

Hoe geef ik door welke boeken ik wil?

Op onze catalogus vindt u een online formulier waarin u titel en auteur doorgeeft. Dit kan op eender welk moment.

U kan ook op weekdagen tussen 9 en 12 uur bellen om uw bestelling door te geven (015 31 51 46).

Per bibliotheekpas kan u 5 titels per keer ontlenen.

Hoe haal ik de boeken op?

De bibliotheek neemt telefonisch contact met u op om een afhaalmoment af te spreken. Dit kan tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Maandag 10-12 en 14-17

Dinsdag 10-12 en 14-20

Woensdag 10-12 en 14-17

Donderdag 10-12 en 14-17

Vrijdag 10-12

Zaterdag 10-12

Zondag 10-12

 

In de onthaalruimte van de bib ligt uw stapeltje boeken klaar.

Hoe breng ik boeken terug?

U deponeert uitgelezen boeken in de inleverschuif naast de voordeur.

Van alle boeken die momenteel ontleend zijn, wordt de uitleentermijn automatisch met zes weken verlengd. De uitleentermijn van nieuwe boeken bedraagt automatisch zes weken.

Kan ik lid worden?

Uiteraard kan dit. Dit regelt u best via de telefoon.

Welke veiligheidsmaatregelen neemt de bib?

Binnengebrachte boeken gaan 72 uur in quarantaine alvorens de bibmedewerkers ze terugplaatsen in de rekken. Zo lang overleeft het virus niet op boeken.

Bezoekers mogen niet verder dan het onthaal. Het is niet mogelijk om in de bibliotheek boeken te zoeken of de leeszaal te gebruiken.

De bibliotheekmedewerkers volgen uiteraard de aangewezen hygiënevoorschriften.