Sint-Katelijne-Waver

Reglement e-readers

Reglement uitlenen e-reader en e-boeken

 

  1. Elk lid van de bib Sint-Katelijne-Waver ouder dan 18 jaar, kan 1e-reader ontlenen met daarop 1 tot 3 e-boeken uit het aanbod van de bib.
  2. De lener kan maximum 3 e-boeken op de e-reader ontlenen, voor een periode van maximum 3 weken (niet verlengbaar). Het lenen is gratis. Bij te laat binnen brengen wordt 0,15 euro per dag/per e-boek/per e-reader aangerekend.
  3. De uitgeleende e-reader mag enkel worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.
  4. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is strikt verboden.
  5. De lener ontvangt de e-reader in goede staat samen met een hoesje en een gebruikershandleiding. De lener zal de e-reader met zorg behandelen, niet uitlenen aan derden en in dezelfde staat terugbrengen.
  6. Bij verlies of beschadiging betaalt de lener voor de Tolino 200 euro en voor het hoesje 25 euro.
  7. Terugbrengen kan enkel aan de infobalie, niet in de inleverbox of via de zelfuitleenbalie.
  8. Voor iedere inbreuk op dit reglement kan aan de lener een financiële tegemoetkoming worden gevraagd.
  9. Bij problemen kan u terecht via mail :cinthia.faes@skw.be of bellen naar 015 31 51 46
  10. De lener verbindt zich ertoe de handleiding vóór het gebruik van de e-reader te lezen en ter goedkeuring te ondertekenen . De handleiding en het reglement worden u ook per mail toegestuurd bij uw aanvraag.